Home Über uns Übersetzen Dolmetschen Sprachunterricht Rumänisch Kontakt
     

Dr. Cristina Califice - profil

 • traducătoare și interpretă autorizată de Tribunalul Frankfurt pe Main

 • traducătoare și interpretă autorizată de Ministerul Justiției din România

 • membră în Asociația interpreților și traducătorilor din Germania

 • membră în Asociația interpreților de conferință din cadrul Asociației interpreților
  și traducătorilor din Germania


Servicii de traducere

Traduceri legalizate, de exemplu:

 • diplome de studii și certificate de formare profesională (diplomă de bacalaureat,
  diplomă de licență, foaie matricolă, certificat de competențe profesionale,
  recomandare etc.)

 • procuri/împuterniciri

 • adeverințe

 • acte de stare civilă (certificat de naștere, certificat de căsătorie, adeverință
  de celibat etc.)

 • sentințe judecătorești, hotărâri de divorț

 • acte de identitate

 • permise de conducere

Traduceri legalizate în domeniile: drept, politică, economie, finanțe, administrație, comerț,
tehnică, industrie, tehnologie informațională, agricultură, literatură, științele naturii,
medicină, cultură (documentații tehnice, site-uri, contracte, prezentări, expertize etc.)


Servicii de interpretare

Interpretare simultană și consecutivă: congrese, conferințe, întâlniri de afaceri, negocieri
și încheieri de contracte la notar


Wirtschaft  |  Journalistik  |  Literatur

Deutsch | Rumänisch | Englisch | Übersetzen | Übersetzer | Übersetzung
Dolmetschen | Dolmetscher | Konferenzdolmetscher | Sprachendienste | Frankfurt
Deutsch Rümänisch Englisch Übersetzen Übersetzer Übersetzung Dolmetschen Dolmetscher konferenzdolmetscher Sprachendienste Frankfurt Deutsch Dolmetscher Rumänisch Übersetzen Übersetzer